HomeLista filialeDespre noiEvenimenteLink-uri utileContactHarta site
REVISTACECCAR 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România  

a luat fiinţă în anul 1992 şi a fost recunoscută ca asociaţie profesională autonomă de utilitate publică prin Ordonanţă de Guvern în anul 1994.

  ♦  CECCAR este singura organizaţie îndrituită să gestioneze profesia contabilă din Romînia. 

  ♦   Dar, CECCAR nu este o asociaţie nouă, înfiinţată după revoluţie. El are are în urmă o istorie îndelungată, înfiinţarea propriu-zisă datând din anul 1921.


       În continuare puteţi parcurge principalele repere ale istoriei CECCAR.


                                                       “Gânditi-vã la dânşii, ca amintirea lor sã ne dea curajul necesar.
                                                                       Noi am fost generaţia care am avut de urcat calvarul.
                                            Am avut greutãţile ascensiunei dar şi spectacolul înãlţãtor al întregului.
                     Îmi pun nãdejdea în generaţiile viitoare şi nu le doresc decât ca prin muncã şi culturã,
          prin calitãţi de inimã şi avânt, sã fie mai mari, mai vrednici şi mai fericiţi decât am fost noi!” 

                                                                              Grigore Trancu Iaşi
 


 
Începuturile

Câteva repere din istoria contabilitãţii

În 1844 apare primul manual de contabilitate, intitulat „Doppia scritura sau ţinerea catastiselor în partidã simplã şi în partidã îndoitã”.
Era o traducere a lui Dimitrie Iarcu, profesor la şcoala primarã de la Colţea, dupã lucrarea profesorului francez J. Jaclot, intitulatã „La tenue des livres ensegnée en vingt et une leçons et sans maitre”.

În 1859 profesorul Ion Ionescu de la Brad elaboreazã prima programã a unui curs de contabilitate din România.

În 1874 se tipãreste la Bucureşti lucrarea „Curs de comptabilitate în partidã dublã”, autor fiind profesorul Theodor Ştefãnescu, considerat cel dintâi român care a dat un manual complex de contabilitate.

În 1901 profesorul Constantin Petrescu publicã la Iaşi, în Tipografia H. Goldner, primul tratat de teorie contabilã din România, intitulat „Contabilitate şi administraţie”. Înfiinţarea principalelor instituţii financiare din România şi elaborarea legilor de organizare şi de funcţionare ale acestora

În anul 1864, prin strãdania marelui om de stat C.A. Rosetti, apare Legea de organizare a învãtãmântului comercial de toate gradele, care prevedea si înfiinţarea şcolilor de comert.

Prin Legea din 24 ianuarie 1864 este înfiinţatã, dupã modelul francez, Curtea de Conturi.

Pe data de 16 mai 1930, preşedinte al Înaltei Curţi de Conturi este ales eminentul profesor George Alesseanu, profesor de contabilitate la Academia de înalte Studii Comerciale şi membru marcant al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili din România, în calitatea sa de preşedinte al Secţiei Ilfov.

În anul 1864, la iniţiativa lui C.A. Rosetti, are loc înfiinţarea Camerelor de Comerţ.

În anul 1865 apare prima Lege a contabilitãţii publice, care reglementa modul de elaborare, adoptare şi executare a bugetului de stat şi prin care contabilitatea publicã se extinde şi în celelalte domenii ale administraţiei publice.

În anul 1880, la initiaţiva guvernului Ion C. Brãtianu, se înfiinteazã Banca Naţionalã a României, iar la 15 iulie acelaşi an, profesorul Theodor Ştefãnescu este ales primul director al Bãncii.

În anul 1882 s-a introdus carnetul de contribuabil şi a apãrut Legea de organizare a Ministerului de Finaţe.

La 6 martie1897 este votatã Legea pentru organizarea administraţiei financiarã a statului, în baza cãreia iau fiinţã administraţiile financiare. 

În anul 1913 s-a înfiinţat, la Bucuresti, “Academia de înalte studii comerciale şi industriale”.

13 ani mai târziu, în 1926, are loc inaugurarea palatului Academiei de înalte studii comerciale şi industriale din Bucureşti .

În 1929, apare noua Lege a contabilitãţii publice care, prin strãdania membrilor Corpului contabililor, stipula obligativitatea „introducerii contabilitãţii în partidã dublã în administraţia de stat”, la toate nivelurile.

La 25 decembrie 1929 s-a adoptã Legea pentru reprimarea evaziunii fiscale la contribuţiile directe, act normativ care, prin conţinutul sãu, face sã se accelereze procesul de punere în aplicare a prevederilor Legii contabilitãţii publice. 


Din cauza inexistenţei unui cadru legal, cei care se ocupau cu ţinerea registrelor şi cu înregistrarea şi prelucrarea datelor contabile erau, de cele mai multe ori, persoane necalificate. Necesitatea numirii unor persoane competente care sã se ocupe, în special, cu efectuarea expertizelor judiciare, a grãbit procesul de cristalizare şi de organizare a profesiei contabile

Astfel, în anul 1888, un grup de absolvenţi ai şcolilor comerciale, înfiinţeazã „Cercul Absolventilor Şcolilor Comerciale şi Financiare”, al cãrui preşedinte a fost ales profesorul Theodor Ştefãnescu. Scopul declarat al Cercului era de „organizare si de legiferare a unei asociaţii de experţi contabili”.

În anul 1898, „Cercul Absolvenţilor” se transformã în „Asociaţia Absolvenţlor Şcolilor Superioare de Comerţ”, sub presedintia aceluiasi Theodor Ştefãnescu şi având ca secretar pe dl Nicolae Butculescu.

În anul 1906, cu ocazia Expoziţiei naţionale din Parcul Carol I, profesorul Spiridon Iacobescu organizeazã primul Congres al „Asociatiaţiei Absolventilor Şcolilor Superioare de Comert”, unde ca prim punct din program figura „necesitatea legiferãrii profesiei de contabil”.

În anul 1907, un grup de absolvenţi pun bazele „Uniunii Absolvenţilor Şcolilor Superioare de Comerţ” sub presedinţia lui I.H. Rasidescu, iar în decembrie acelasi an un grup de 7 membri ai „Uniunii” - Nicolae Butculescu, Lucian Boltus, M.G. Eftimie, Ion Gheorghiu, Otto Hubst, Ulpiu Hodos, C. I . Negrescu - pun la cale, pe cont propriu, scoaterea unei reviste de specialitate. 

La 31 ianuarie 1908 a apãrut primul numãr al revistei sub titlul de „Revista Generalã de Comerş şi Contabilitate”, predecesoara actualei Reviste - Contabiliatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor - editată de CECCAR.

Cele douã organizaţii ale absolvenţilor se hotãrãsc sã se contopască într-un singur Corp al ambelor grupãri, astfel încât, în aprilie 1910, se constituie „Corpul Şcoalelor Superioare de Comerţ”.

În anul 1916 „Corpul Absolventilor Şcolilor Superioare de Comert” capãtã personalitate juridicã prin Legea din 17 februarie 1916.

Strãdaniile înaintaşilor nostri de a-şi vedea înfiinţat Corpul Contabililor continuã pe toatã perioada anilor 1919 - 1920. Astfel, Petre Drãgãnescu-Brates si V. M. Ioachim au redactat un ante-proiect privind organizarea unui Corp de „Experti Contabili”.

În iulie 1920, proiectul a fost înmânat d-lui Grigore Trancu-Iaşi, ministrul Muncii, cu rugãmintea de a-l aviza, iar în septembrie 1920 proiectul a fost depus la Parlament.

La 18 iunie 1921, Camera Deputaţilor a adoptat „Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizaţi ţi Experţi Contabili din România”, iar la 1 iulie 1921, legea a fost votatã şde Senatul României.

La 13 iulie 1921, regele Ferdinand a aprobat legea, prin Decretul-regal nr. 3036, iar textul - contrasemnat de Grigore Trancu-Iaşi, în calitate de ministru al Muncii şi Ocrotirii Sociale, precum şi de Mihai Antonescu, în calitate de ministru al Justitiei - a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921.

Dupã promulgarea legii, a fost elaborat „Regulamentul pentru aplicarea legii de organizare a Corpului”, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 22 octombrie 1921.

În ziua de 6 noiembrie 1921 a avut loc solemnitatea constituirii primului Consiliu Superior al Corpului, care avea urmãtoarea componentã:

Biroul Permanent
• Grigore Trancu-Iasi - preşedinte de onoare
• Nicolae Butculescu - preşedinte, cu titlul de Decan al Corpului
• Gheorghe Leonte, funcţionar superior în BNR - secretar general
• Vasile M. Ioachim, vicepreşedintele Bursei de Valori Ploieşti - director

Membri
• Nicolae Arghir, director în Ministerul Industriei si Comerţului
• Stanislas Cihoschy, rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
• Petru Drãgãnescu-Brates, funcţionar superior în BNR, delegatul Bucovinei
• Grigore Eremia, director în BNR
• Spiridon Iacobescu, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
• C. Lungu, directorul BNR Chişinãu
• Ilie Mecu, directorul BNR Constanţa
• Ioan C. Negrescu, subdirector la Societatea de locuinţe ieftine
• V. Th. Orghidan, vicepreşedintele Camerei de Comerţ Bucureşti
• E. Pascanu, directorul Şcolii Superioare de Comerţ Bucureşti
• V. Popovici, inspector comercial
• V. Puiu, directorul BNR Galaţi
• D. Ratiu, directorul Bãncii Agrare Cluj
• Cristian D. Staicovici, secretar general al Camerei de Comerţ Bucureşti 

În anul 1924 începe constructia sediului Corpului, iar pe 6 decembrie 1925 are loc inaugurarea casei Corpului, în strada Teilor nr. 12, lângã spitalul Colţea.  

În 1926, Corpul Contabililor participã pentru prima datã la „Congresul Internaţional de Contabilitate” de la Bruxelles, precum si la „Congresul International al Experţilor Contabili” ţinut la Amsterdam.

Tot în 1926, Corpului Contabililor din România s-a afiliat la „Asociaţia internaţionalã de contabilitate”, cu sediul la Bruxelles, în al cãrui comitet provizoriu de conducere a fost ales decanul Corpului - Nicolae ButculescuÎn urma Hotãrârii Consiliului de Miniştri (condus de dr. Petru Groza) nr. 201 din 8 martie 1951, Marea Adunare Naţionalã (sub presedintia lui C.I. Parhon) emite Decretul nr. 40 din 10 martie 1951 prin care se desfiinţeazã Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili.Un nou început

În ianuarie 1990, ia fiinţã „Asociaţia Generalã a Experţilor Tehnici şi Contabili din România”.

În perioada urmãtoare s-a constituit un comitet de initiativã care a început demersurile pentru reînfiinţarea Corpului profesioniştilor contabili din România.

La 9 mai 1992, cu ocazia adunãrii generale, cei 26 de membri fondatori au ales Comitetul de conducere al Corpului, format din:

• Gheorghe Butnaru - presedinte;
• Mircea Cristea - vicepresedinte;
• Marin Toma - vicepresedinte;
• Dimitrie Constantinescu - secretar general;
• Constantin Topciu - membru;
• Nicolae Popescu - membru;
• Viorel Bâscã - membru;
• Dumitru Popescu - membru;
• Gheorghe Postolache - membru.

La 10 iulie 1992, prin Sentinţa civilã nr. 22, Judecãtoria Sectorului 5 a hotãrât acordarea personalitãţii juridice Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Pe 22 mai 1993, s-a desfãsurat la Bucuresti prima Conferintã Nationalã a CECCAR de dupã 1989.

În anul 1994, prin O.G. nr. 65, aprobatã ulterior prin Legea nr. 42 din anul 1995, s-a refãcut profesia contabilã liberã din România, fiind recunoscutã în mod legal ca asociaţie profesionalã autonomã de utilitate publicã, sub denumirea de „Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - CECCAR”.
Cu aceastã ocazie, s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, precum şi Codul etic şi profesional.

Dupã anul 1994, CECCAR a devenit membru a numeroase asociaţii internaţionale, cum ar fi:
• Federaţia Internaţionalã a Contabililor - IFAC
• Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate - IASB
• Federaţia Experţilor Contabili Europeni - FEE
• Federaţia Contabililor Mediteraneeni - FCM
• Comitetul de Integrare a Ţãrilor Latine din Europa si America - CILEA
• Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitãţii şi Auditului - SEEPAD. 
                                                       „Când Statul nu se va mai amesteca unde nu se pricepe şi se
                                              va mulţumi sã lase lumea în pace şi sã-şi caute de rost, atunci abia va
                            veni vremea sã se facã organizarea însãşi a comerţului, prin sine şi pentru sine”.


                                                                                                                                Nicolae Iorga


 


 
 
Copyright © 2018 Editura CECCAR. Toate drepturile rezervate. Website realizat de Triumf ® - http://www.triumf.ro/
Reproducerea in intreg sau parte fara permisiune scrisa este strict interzisa.